ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามลัมเบอร์

SIAM LUMBER LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502005507
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/10/2502 พ.ศ. (64 ปี 6 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
22/10/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 314/9 ถนนราชปรารภ แขวงถนนพญาไท* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น