ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่งเสริมพาณิชย์กิจ

BUSINESS PROMOTION BUREAU LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502005493
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/10/2502 พ.ศ. (64 ปี 6 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
22/10/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 343 ถนนจุฬาซอย 7 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46495 การขายส่งเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครัว