ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธราวัทน์

DHARAWATANA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502005426
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/10/2502 พ.ศ. (64 ปี 6 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
16/10/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 20,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 36/1 ซอยอโศก ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น