ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรยงค์เภสัช

BUN YONG BHAESAJ LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502005337
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/10/2502 พ.ศ. (64 ปี 6 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
12/10/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 80,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 99 ถนนตรีเพ็ชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์