ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรไทย

THAI AGRICULTURE LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรไทย (ID: 0103502005329) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 9/10/2502 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 79 ถนนปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103502005329
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
9/10/2502 พ.ศ.
(64 ปี 9 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
9/10/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง