ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมรสินพาณิชย์

AMONSIN PANICH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502005281
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/10/2502 พ.ศ. (64 ปี 6 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
8/10/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 250,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1/1,1/2 ถนนดำรงค์รักษ์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16220 การผลิตโครงสร้างที่ใช้ในการก่อสร้างและเครื่องประกอบอาคาร