ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะเทพ สถาปัตย์

THANADHEB ARCHITECT LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะเทพ สถาปัตย์ (ID: 0103502005256) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 7/10/2502 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 110 ถนนดำรงรักษ์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมการจัดการหลักทรัพย์การลงทุนและกองทุน (ยกเว้น กองทุนบำเหน็จบำนาญ) มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103502005256
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
7/10/2502 พ.ศ.
(64 ปี 9 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
7/10/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง