ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร.เมธานนท์

R. MAETHANONT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502005230
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/10/2502 พ.ศ. (64 ปี 8 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
6/10/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 80,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 62/21 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์