ห้างหุ้นส่วนจำกัด ย่งเตียงก่อสร้าง

YONG TIENG CONSTRUCTOR LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502005141
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/10/2502 พ.ศ. (64 ปี 7 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
1/10/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 95/98 ถนนตรีเพชร ในตลาดพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น