ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหวานิชกรุงเทพฯ

BANGKOK UNION TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502005132
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/10/2502 พ.ศ. (64 ปี 8 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
1/10/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 77/48 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ