ห้างหุ้นส่วนจำกัด แนชั่นแนลนีโอปรันซีเมนต์

NATIONAL NEOPRENE CEMENT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502005108
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/9/2502 พ.ศ. (64 ปี 6 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
30/9/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1068 ถนนพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47212 ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ