ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปร-ช้อพ

PROSHOP LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502005086
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/9/2502 พ.ศ. (64 ปี 8 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
30/9/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 45,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 524 ถนนเพลินจิต แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46433 การขายส่งเครื่องกีฬา