ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจียรสงวน

CHIAN SAGUAN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502005060
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/9/2502 พ.ศ. (64 ปี 6 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
28/9/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 876/24 ซอยอุรุพงษ์ 2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46431 การขายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน