ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮมแอนด์การ์เด็น

HOME AND GARDEN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502004993
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/9/2502 พ.ศ. (64 ปี 6 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
28/9/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 70,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 518/8 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 81300 การบริการดูแลและบำรุงรักษาภูมิทัศน์