ห้างหุ้นส่วนจำกัด เว้งไถ่

YONG THAI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502004969
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/9/2502 พ.ศ. (64 ปี 6 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
25/9/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 156/14 ถนนจรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง