ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซี่ยงง้วนเฮง

SIANG GNUAN HENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502004951
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/9/2502 พ.ศ. (64 ปี 6 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
25/9/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1144/2 ถนนพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น