ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่างทอง

ANG THONG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502004896
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/9/2502 พ.ศ. (64 ปี 7 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
22/9/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 2327/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46521 การขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์