ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค.แปซิฟิค

S.K. PACIFIC LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502004888
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/9/2502 พ.ศ. (64 ปี 7 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
21/9/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 599,999 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 135/19 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง