ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลี้เกียฮวด

LEE KIA HUAT LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลี้เกียฮวด (ID: 0103502004837) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 17/9/2502 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 178-190 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 820,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103502004837
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
17/9/2502 พ.ศ.
(64 ปี 10 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
17/9/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
820,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง