ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเทียวลุ้ง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502004829
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/9/2502 พ.ศ. (64 ปี 7 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
17/9/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 545 ซอยโปร่งอารมย์ แขวงทุ่งวัดดอน* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 31002 การผลิตเฟอร์นิเจอร์โลหะ