ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทาชมาฮาลเรสทัวรองต์

TAJ MAHAL RESTAURANT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502004705
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/9/2502 พ.ศ. (64 ปี 7 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
9/9/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1147-1149 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46322 การขายส่งเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์