ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันหว่าฮ่องกงค้าสัตว์

SHUN WAH LIVESTOCK HONG KONG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502004691
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/9/2502 พ.ศ. (64 ปี 9 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
9/9/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 260 ถนนราชวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46204 การขายส่งสัตว์มีชีวิต