ห้างหุ้นส่วนจำกัด เต็กเชียงเทรดดิ้ง

TECK CHIANG TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502004683
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/9/2502 พ.ศ. (64 ปี 8 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
8/9/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 126 ตรอกสหมิตร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47612 ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน