ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ่งเฮงหลีจั่น

SONG HENG LEE CHAN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502004624
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/9/2502 พ.ศ. (64 ปี 7 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
2/9/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 70,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 90-92ถนนทรงสวัสดิ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46412 การขายส่งของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ