ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เจริญ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502004535
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/8/2502 พ.ศ. (64 ปี 7 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
28/8/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 12,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 215/4 ถนนมังกร แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ S กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
วัตถุประสงค์ 96201 การบริการซักรีด (ยกเว้น โดยเครื่องซักผ้าชนิดหยอดเหรียญ)