ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตุงฮูสโตร์

TUNG WHO STORE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502004519
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/8/2502 พ.ศ. (64 ปี 7 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
26/8/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 640,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 829 ถนนสีลม ซอย17 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47111 ซุปเปอร์มาร์เก็ต