ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยวิวัฒน์แมชีนเนอรี่

THAIVIWAT MACHINERY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502004471
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/8/2502 พ.ศ. (64 ปี 7 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
24/8/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 10-12-14 ถนนลำภูญไชย แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45302 การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์