ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบเซียง

CHIP SHIANG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502004403
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/8/2502 พ.ศ. (64 ปี 8 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
19/8/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 90 ถนนพระราม 4 แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47731 ร้านขายปลีกนาฬิกาแว่นตาและอุปกรณ์ถ่ายภาพ