ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิมมานก์

MIMMAN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502004365
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/8/2502 พ.ศ. (64 ปี 10 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
17/8/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 145,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 22 ถนนนานาใต้ แขวงคลองเตย* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46494 การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน