ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ็นทรัลเมอร์แคนไตล์

CENTRAL MERCANTILE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502004306
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/8/2502 พ.ศ. (64 ปี 8 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
14/8/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 277/4 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45302 การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์