ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินเกียรติ์วัฒนา

SINKIAT WATANA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502004268
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/8/2502 พ.ศ. (64 ปี 9 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
11/8/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 95-97 ถนนเจริญกรุง (ในเวิ้งนครเขษม) แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น