ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวงเจ่งหลี

KUANG JENG LEE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502004209
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/8/2502 พ.ศ. (64 ปี 8 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
7/8/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 237 ถนนเทอดไทย แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 20232 การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ