ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหมิตรการช่าง

UNION ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหมิตรการช่าง (ID: 0103502004187) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 6/8/2502 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 145 ซอยเย็นจิตร์ ถนนตรอกจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การกลึง กัด ไส โลหะ มีทุนจดทะเบียน 1,110,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ล้มละลาย

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103502004187
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
6/8/2502 พ.ศ.
(64 ปี 11 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
6/8/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,110,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ล้มละลาย
หมวดธุรกิจ
C การผลิต
วัตถุประสงค์
25922 การกลึง กัด ไส โลหะ

บริษัทที่คล้ายคลึง