ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวงบราเดอร์ส

KUANG BROTHERS LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวงบราเดอร์ส (ID: 0103502004055) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 30/7/2502 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 42-46 ถนนดาวคนอง-จอมทอง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ มีทุนจดทะเบียน 300,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103502004055
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
30/7/2502 พ.ศ.
(64 ปี 11 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
30/7/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
300,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง