ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวงบราเดอร์ส

KUANG BROTHERS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502004055
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/7/2502 พ.ศ. (64 ปี 8 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
30/7/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 42-46 ถนนดาวคนอง-จอมทอง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์