ห้างหุ้นส่วนจำกัด พืชมงคลการค้า

PUECH MONGKOL TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502003903
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/7/2502 พ.ศ. (64 ปี 9 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
23/7/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 422/7 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46692 การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร