ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพนเอเซียเทรดดิ้ง

PAN ASIA TRADING LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพนเอเซียเทรดดิ้ง (ID: 0103502003873) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 20/7/2502 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 759 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 250,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103502003873
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
20/7/2502 พ.ศ.
(64 ปี 11 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
20/7/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
250,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง