ห้างหุ้นส่วนจำกัด คาเธ่ย์ เมอร์แคนไตล์ ดีเวลอพเมนต์

CATHAY MERCANTILE DEVELDPMENT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502003849
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/7/2502 พ.ศ. (64 ปี 9 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
20/7/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 14 ถนนสุริยวงศ์ หลังโรงแรมโทรกาเดโร แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47723 ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง