ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป้งฮวดเส็ง

PENG HUATSENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502003831
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/7/2502 พ.ศ. (64 ปี 8 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
20/7/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 220,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 455 ถนนพลับพลาไชย แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46317 การขายส่งน้ำตาลช็อกโกแลตและลูกกวาด