ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญแอนด์บราเดอร์

CHARN AND BROTHERS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502003822
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/7/2502 พ.ศ. (64 ปี 9 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
17/7/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 2036/3 ถนนจันทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง