ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซาวอย รูม

SAVOY ROOM LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502003776
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/7/2502 พ.ศ. (64 ปี 9 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
17/7/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1095/3 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ I ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
วัตถุประสงค์ 56101 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร