ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐการช่าง

PRASERT KARNCHANG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502003768
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/7/2502 พ.ศ. (64 ปี 10 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
17/7/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 360,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 4231 ภ./1 ตรอกจันทร์ แขวงทุ่งวัดดอน* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 15202 การผลิตรองเท้ายาง