ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮะเชียงไถ่

HAH CHING THYE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502003679
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/7/2502 พ.ศ. (64 ปี 9 เดือน ที่แล้ว)
13/7/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 566/76 ถนนพระราม 4 ซอยกิจพานิช แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46495 การขายส่งเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครัว