ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮวดเฮงหลี

HUAT HENG LEE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502003661
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/7/2502 พ.ศ. (64 ปี 9 เดือน ที่แล้ว)
13/7/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 198/6 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง