ห้างหุ้นส่วนจำกัด เต็กย่งฮวด

TECK YONG HUAT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502003644
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/7/2502 พ.ศ. (64 ปี 9 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
13/7/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 347 ตรอกสถานญวน ถนนวานิช 2 แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 20231 การผลิตสบู่และสารซักฟอกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดและขัดเงา