ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลกิจสุนทร

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลกิจสุนทร (ID: 0103502003563) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 10/7/2502 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1340/1 ซอยศุภพร ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมการจัดการหลักทรัพย์การลงทุนและกองทุน (ยกเว้น กองทุนบำเหน็จบำนาญ) มีทุนจดทะเบียน 300,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103502003563
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
10/7/2502 พ.ศ.
(65 ปี 9 วัน ที่แล้ว)
10/7/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
300,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง