ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มเซ้งยู่เชียง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502003539
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/7/2502 พ.ศ. (64 ปี 9 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
8/7/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 700,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 89/5 ถนนตรีมิตร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13139 การตกแต่งสำเร็จสิ่งทอด้วยวิธีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น