ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลดึนซิททิพาณิชย์การ

THE GOLDEN CITY OF COMMERCE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502003521
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/7/2502 พ.ศ. (64 ปี 10 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
8/7/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 120,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 22/7 ซอยปราโมทย์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ