ห้างหุ้นส่วนจำกัด เตียฮ่งซิน

TIA HONG SING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502003466
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/7/2502 พ.ศ. (64 ปี 9 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
3/7/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ แปรสภาพ
ที่ตั้ง 4 ซอยมังกร ถนนกรุงเกษม แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45301 การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์