ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานยางสหไทย

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานยางสหไทย (ID: 0103502003423) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 3/7/2502 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 178/11 ถนนวัดขุนจันทร์ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตรองเท้ายาง มีทุนจดทะเบียน 60,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103502003423
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
3/7/2502 พ.ศ.
(65 ปี 10 วัน ที่แล้ว)
3/7/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
60,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต
วัตถุประสงค์
15202 การผลิตรองเท้ายาง

บริษัทที่คล้ายคลึง