ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮ่งซิมฮวด

HANG SIM HAUD LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502003393
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/7/2502 พ.ศ. (64 ปี 10 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
3/7/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1318 ถนนกรุงเกษม แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10792 การผลิตขนมไทยและขนมพื้นเมือง (ยกเว้น ขนมอบ)